Normele de igienă

Ministerul Sănătăţii a înăsprit foarte mult normele de igienă pe care trebuie să le respecte saloanele de tatuaj, pe fondul numeroaselor abateri pe care le-a găsit în aceste unităţi, din 2011 încoace, dar şi a numărului tot mai mare de saloane de tatuaje şi de clienţi ale acestora.

Ce exigenţe trebuie să întrunească cel care face tatuaje sau piercing 

Operatoul care face piercing-uri, tatuare artistică, tatuare cosmetică sau implantare dermală trebuie să se imunizeze împotriva hepatitei B.


De asemenea, trebuie să folosească echipament de lucru, lavabil, curat şi dezinfectat sau de unică folosinţă, bonetă cu care acoperă părul în întregime, mască şi ochelari. Dacă realizarea tatuajului sau piercing-ului implică murdărie, trebuie să folosească mâneci şi şorţ impermeabil.

Operatorul trebuie să informeze clientul asupra posibilelor riscuri generate de procedură, asupra măsurilor de igienă pe care trebuie să le respecte după efectuarea procedurii şi altor detalii tehnice despre tratament, desigur înainte să înceapă procedura de tatuare, piercing, etc.

Mai mult, operatorul este obligat să afişeze la loc vizibil că legea îi interzice să facă tatuaje, piercing-uri sau implantare dermală persoanelor care suferă de următoarele boli: diabet zaharat, hemofilie (sângerări care se opresc greu), boli de inimă, boli dermatologice, leziuni ale pielii sau sensibilitatea pielii la săpunuri, dezinfectanţi sau alte produse cosmetice, manifestări sau reacţii alergice la metale, pigmenţi, coloranţi sau alţi sensibilizanţi pentru piele, boli transmisibile, stări lipotimice, epilepsie, apoplexie, narcolepsie, sarcină, alăptare, deficienţe imunitare, cicatrici cheloide, handicap psihic, hepatită, seropozitiv (SIDA), nevăzători (chiar dacă sunt însoţiţi).

Operatorul care efectuează curăţirea şi dezinfecţia instrumentarului refolosibil trebuie să folosească echipament de protecţie: halat curat şi dezinfectat, precum şi mănuşi de unică folosinţă.

Proiectul de Ordin interzice efectuarea de implanturi dermale la nivelul organelor genitale.

Legea permite executarea procedurilor de piercing corporal persoanelor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani şi de tatuare artistică şi cosmetică persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, numai în situaţia în care minorul este însoţit de părinte, tutore sau curator, după caz. 
Părintele, tutorele sau curatorul trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că este de acord cu efectuarea procedurii la minor.

Reguli stricte pentru instrumentele, materialele şi substanţelor folosite în saloanele de tatuaje

Pistolul folosit în piercing-ul urechii trebuie curăţat, dezinfectat şi/sau sterilizat după fiecare utilizare, în funcţie de materialul din care este confecţionat.

Este obligatorie sterilizarea sau dezinfecţia bijuteriilor care urmează să fie inserate şi a implanturilor dermale folosite în practicile de piercing, precum şi a instrumentelor utilizate. Bijuteriile din bioflex şi plastic nu se refolosesc la alte persoane.

Intervalul de timp dintre deschiderea sterilizatorului şi inserţia bijuteriei trebuie să fie cât mai scurt posibil: bijuteria, răcită în interiorul sterilizatorului închis, se inserează de către operator în decurs de un minut de la scoaterea acesteia din sterilizator, ca să minimizeze riscul infecţiilor.

Tijele folosite trebuie să fie din inox chirurgical sau anodizat cu titanium, bijuteriile trebuie să fie însoţite de certificate de conformitate privind compoziţia chimică a metalului şi certificate de calitate, emise de producător. Bijuteriile furnizate de importatori/distribuitori trebuie să fie însoţite de certificate de conformitate privind compoziţia chimică a metalului sau de buletine de analiză emise de laboratoare acreditate, certificate de calitate, precum şi modelul bijuteriei (foto) expus pe oricare din aceste documente, semnat şi ştampilat.

Pigmenţii de tatuare artistică şi tatuare cosmetică permanenţi şi temporari utilizaţi trebuie să fie însoţiţi de certificate de conformitate cu compoziţia chimică, certificat de calitate emise de producător sau de buletine de analiză emise de laboratoare acreditate. 
Pigmenţii furnizaţi de importatori sau distribuitori trebuie să fie însoţiţi de certificate de conformitate care să conţină marca pigmenului, denumirea pigmentului (culoarea), codul pigmentului, lotul, data de fabricaţie şi data expirării sau de buletine de analiză emise de laboratoare acreditate. 
Pe ambalajul pigmentului trebuie să fie menţionată obligativitatea efectuării testului de alergie, fără să fie acoperite datele de identificare ale pigmentului. Operatorul care face tatuaje este obligat să menţină permanent, pe recipientul pigmenului, eticheta în bună stare.

Pentru fiecare client se asigură părţi separate de pigmenţi provenite din recipiente originale sau reambalate în recipiente de unică folosinţă, etichetate cu datele de identificare ale producătorilor, importatorilor sau distribuitorilor. Pigmenţii pentru folosire se pun în capacele de plastic sau de cauciuc de unică folosinţă pentru fiecare client în parte.

Pigmenţii rămaşi în capacele, în urma procedurii efectuate, trebuie aruncaţi, împreună cu capacul.

Înainte de începerea procedurii de piercing şi implant dermal, pielea trebuie curăţată şi apoi dezinfectată cu un produs biocid specific, cu ajutorul unui tampon steril. Este interzisă dezinfecţia pielii sau a mâinilor cu produse care nu sunt destinate acestui scop.

După ce a terminat procedura de tatuare, operatorul trebuie să cureţe pielea cu un şerveţel curat, de unică folosinţă, îmbibat cu un produs biocid, exceptând zona din jurul ochilor, să aplice crema specială de tatuaj şi să execute masarea zonei pentru absorbţia cremei în piele, după care trebuie să aplice un strat foarte subţire de cremă specială de tatuaj şi se plasează o folie de plastic de unică folosinţă peste tatuaj. Această folie se păstrează în zona aplicată cel mult două ore. Procedura este valabilă şi pentru tatuajele cosmetice, cu excepţia aplicării foliei de plastic de unică folosinţă.

Dacă în timpul tatuării are loc o sângere abundentă, trebuie oprită sângerarea, iar procedura se va reîncepe după câteva zile.

Reguli dure pentru spaţiile în care se fac tatuaje, piercing-uri şi implantare dermală

Spaţiile de desfăşurare a activităţilor de tatuare, piercing sau implantare dermală trebuie să aibă incinte separate. Astfel:

- Un spaţiu de recepţie a clienţilor, în care trebuie să fie expuse vizibil toate autorizaţiile, certificatele, aprobările necesare desfăşurării activităţii, precum şi sfaturile de îngrijre tatuaj, piercing, implant dermal, informaţii şi avertismente.

- Separat, trebuie să aibă un spaţiu de lucru pentru desfăşurarea activităţilor de tatuare, piercing sau implantare dermală, cu o suprafaţă minimă de şase metri pătraţi pentru fiecare modul de lucru. Modulele de lucru trebuie să fie separate prin panouri despărţitoare. Pentru acest spaţiu trebuie asigurată iluminarea naturală şi artificială, aer condiţionat şi ventilator.

- Un spaţiu special pentru sterilizarea şi păstrarea sterilităţii instrumentarului, dispozitivelor şi materialelor sanitare.

- Nu în ultimul rând, salonul de tatuaj trebuie să aibă un spaţiu distinct pentru depozitarea echipamentelor şi materialelor utilizate pentru curăţenie.

Reguli pentru spaţiul de lucru

- Modulul pentru efectuarea tatuajelor trebuie să cuprindă: fotoliu pat pentru client, masă de lucru pentru pigmenţi şi compartimente pentru materiale necesare procedurii de tatuare, scaun pentru operator, cutii cu capac şi dezinfectant pentru instrumentarul folosit, cutie specială pentru materiale înţepătoare şi tăietoare, recipient pentru deşeuri nepericuloase.

- Modulul pentru efectuarea piercing-urilor trebuie să cuprindă: fotoliu pat pentru client, masă de lucru cu compartimente şi materiale necesare procedurii de piercing/implantare dermală, cutii cu capac şi dezinfectant pentru instrumentarul folosit, cutie specială pentru materiale înţepătoare şi tăietoare, recipient pentru deşeuri nepericuloase.
Procedurile de tatuaj şi piercing se desfăşoară cu condiţia asigurării de module separate, care cuprind cel puţin o masă de lucru, scaun de lucru, instrumentar şi materiale de lucru specifice fiecărei activităţi.

Dacă salonul furnizează şi alte servicii de înfrumuseţare, acestea trebuie să se desfăşoare în spaţii distincte de cele destinate tatuajului sau piercing-ului.